Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt

Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt

Vạn lý vô vân vạn lý thiên.

Tạm dịch:

Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện

Muôn dăm không mây muôn dặm trời.

 

Số Thức Tự Nghe Pháp
01TACBACHCUATHAYTRUTRI.mp3 Nghe Pháp
02TROIMAY.mp3 Nghe Pháp
03TROIMAY.mp3 Nghe Pháp
04TROIMAY.mp3 Nghe Pháp
05TROIMAY.mp3 Nghe Pháp
06TROIMAY.mp3 Nghe Pháp
07CAMTA.mp3 Nghe Pháp

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer